Formacja brata zakonnego

Do rozpoczęcia formacji brata zakonnego NIE JEST wymagane świadectwo maturalne.

1 rok

Postulat

Wstępny okres formacji. Czas na poznanie siebie i Zgromadzenia.

1 rok

1 rok

Nowicjat

Przygotowanie do życia zakonnego. Na zakończenie nowicjatu pierwsze śluby zakonne składane na jeden rok, ponawiane co roku aż do ślubów wieczystych. 

1 rok

3 do 9 lat

Juniorat

Okres od złożenia pierwszych ślubów czasowych odnawianych co rok do ślubów wieczystych (zazwyczaj po pięciu latach).

3 do 9 lat