Formacja kapłańska

Do rozpoczęcia formacji kapłańskiej wymagane jest świadectwo maturalne.

1 rok

Postulat

Wstępny okres formacji. Czas na poznanie siebie i Zgromadzenia.

1 rok

1 rok

Nowicjat

Przygotowanie do życia zakonnego. Na zakończenie nowicjatu pierwsze śluby zakonne składane na jeden rok, ponawiane co roku aż do ślubów wieczystych. 

1 rok

2 lata

Studia: filozofia

Formacja intelektualna na UP JPII w Krakowie.

2 lata

4 lata

Studia: teologia

Formacja intelektualna na UP JPII w Krakowie.

4 lata

W czasie studiów

Formacja

W tym czasie:

  • stała praca z ojcem duchownym i formatorami
  • ponawianie profesji czasowej
  • śluby wieczyste zazwyczaj po czwartym roku studiów 
  • posługa lektoratu i akolitatu – zwykle trzeci i czwarty rok studiów 
  • diakonat – pod koniec piątego roku studiów. 
  • obrona pracy magisterskiej i zakończenie studiów 
  • święcenia kapłańskie. 

W czasie studiów